Od stycznia 2010 roku firma MULTI TAXI organizuje kursy na drogowy transport taksówką osobową, który upoważnia do egzaminu w Urzędzie Komunikacji w Poznaniu.
Kurs taxi obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w trybie popołudniowym lub weekendowym oraz indywidualnie w trybie ciągłym.

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Materiały są wliczone w cenę..
Ponadto pomagamy osobom bezrobotnym w uzyskaniu dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności taksówek osobowych. Oferujemy pełen osprzęt na TAXI w tym taksometr i kasę fiskalną, palmtopy oraz lampy dachowe taxi.

Zapisy pod numerem telefonu 574- 366- 166

Całkowity koszt szkolenia promocja 299 PLN

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką
na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich zatrudnionych.

15 kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej

1) Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.

2) Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.

3) Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez starostę, burmistrza, prezydenta.

4) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowaniadokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.

5) Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym,zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.

6) Zakupić i zainstalować w samochodzie lampę taxi , taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną ) .

7) Zalegalizować taksometr w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.

8) Wykonać badanie dodatkowe TAXI samochodu w uprawnionych stacjachdiagnostycznych.

9) Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziałukomunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym,że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.(także w karcie pojazdu ,jeślibyła wydana)

10) Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralnościlub złożyć oświadczenie o niekaralności w zakresie Ustawy o transporciedrogowym z 6 września 2001r.

11) Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dowykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.

12) Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych dowykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.

13) Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywaniekrajowego transportu drogowego taksówką osobową.

14) Wnieść opłatę za wydanie licencji od 2-15 lat (200pln) 16-30 lat (250pln)31-50 lat (300pln)15) Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej (fiskalnej).

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO

TAKSÓWKĄ POZNAŃ

1. Przepisy prawa miejscowego związane z przewozem osób taksówkami (5godzin)

a) przepisy porządkowe,b) ceny urzędowe,c) zasady taryfowe,

2. Zagadnienia z topografii miasta Poznania, w tym w szczególności: (10 godzin)usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej, lokalizacji placówek służby zdrowia,instytucji państwowych i samorządowych oraz szkół i uczelni.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button