KURS TAXI

taxi-pabianice1 Kurs Taxi

Od stycznia 2010 roku firma MULTI TAXI organizuje kursy na drogowy transport taksówką osobową, który upoważnia do egzaminu w Urzędzie Komunikacji w Poznaniu.
Kurs taxi obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w trybie popołudniowym lub weekendowym oraz indywidualnie w trybie ciągłym.

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Materiały są wliczone w cenę..
Ponadto pomagamy osobom bezrobotnym w uzyskaniu dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności taksówek osobowych. Oferujemy pełen osprzęt na TAXI w tym taksometr i kasę fiskalną, palmtopy oraz lampy dachowe taxi.

Zapisy pod numerem telefonu 574- 366- 166

Całkowity koszt szkolenia promocja :

PROMOCJA 299 pln

 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 10

grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego

zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką

na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich zatrudnionych.

15 kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej

1) Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką
osobową.
2) Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu
gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.
3) Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną
powołaną przez starostę, burmistrza, prezydenta.
4) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowania
dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.
5) Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można
złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w
siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności
gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym,
zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
6) Zakupić i zainstalować w samochodzie lampę taxi , taksometr, kasę
rejestrującą ( fiskalną ) .
7) Zalegalizować taksometr w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
8) Wykonać badanie dodatkowe TAXI samochodu w uprawnionych stacjach
diagnostycznych.
9) Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału
komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym,
że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.(także w karcie pojazdu ,jeśli
była wydana)
10) Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności
lub złożyć oświadczenie o niekaralności w zakresie Ustawy o transporcie
drogowym z 6 września 2001r
11) Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
12) Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
13) Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
14) Wnieść opłatę za wydanie licencji od 2-15 lat (200pln) 16-30 lat (250pln)
31-50 lat (300pln)
15) Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ).

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO

TAKSÓWKĄ POZNAŃ

1. Przepisy prawa miejscowego związane z przewozem osób taksówkami (5
godzin)
a) przepisy porządkowe,
b) ceny urzędowe,
c) zasady taryfowe,
2. Zagadnienia z topografii miasta Poznania, w tym w szczególności: (10 godzin)
usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz
wypoczynkowo-rekreacyjnej, lokalizacji placówek służby zdrowia,
instytucji państwowych i samorządowych oraz szkół i uczelni.

unnamed-150x150 Kurs Taxi

ZADZWOŃ TERAZ
Taxi Poznań - kurs taxi, na szkolenia, z fotelikiem